Peter Scherhaufer

Vysnívaný projekt:
Edukačná kampaň na odstránenie predsudkov.
Ideálny klient:
Klient, s ktorým ladím na jednej energetickej vlne.
TOP vlastnosť:
Sebareflexia a schopnosť vidieť veci v širšom kontexte.
Krédo:
"Život, o ktorom sa nepremýšľa, nemá zmysel žiť."
Sokrates