Bavíme sa s inšpiratívnymi ľuďmi

Tým, kým sme, nás robia aj zaujímaví ľudia, s ktorými radi spolupracujeme.
Tu sú niektorí z nich:

Klaudia Bednárová

Riaditeľka jazykového centra the Bridge
www.thebridge.sk

Podnikanie nie je zďaleka len o peniazoch. Pre Klaudiu Bednárovú, ktorá rada hľadá vo svojej práci nové podnety a ľudský rozmer, je zodpovednou zábavou, príležitosťou k sebapoznaniu, ale predovšetkým dlhodobým poslaním. Jej jazyková škola má ako jediná v Bratislave špeciálne kurzy pre seniorov a ako jediná na Slovensku aj vlastné divadlo. Okrem toho organizuje konferencie a letné tábory pre učiteľov, čím vytvára príležitosti pre vzdelávanie a budovanie komunity. Pracujeme pre ňu veľmi radi.