Ideme za tým, čomu veríme

Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú hlbší rozmer, ktorým veríme, ktoré nás obohacujú po ľudskej stránke a pri ktorých sa veľa naučíme. Niektoré z projektov spadajúcich do tejto kategórie sme realizovali bez nároku na honorár.


Sme autormi Komunikačnej stratégie pre účely Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti. Jej cieľom bolo informovať spoločnosť o existujúcej nerovnosti mužov a žien vo verejnom a sociálnom živote, ako aj viesť verejnú diskusiu k tejto téme.